Często myślę o tym dniu widzenia...

(słowa – Karol Wojtyła, muzyka – Marcin Styczeń)

 

 

Często myślę o tym dniu widzenia,

który pełen będzie zdziwienia

nad tą Prostotą,

z której świat jest ujęty,

w której przebywa nietknięty

aż dotąd

- i dalej niż dotąd.

 

 

A wtedy konieczność prosta coraz większą staje się tęsknotą

za owym dniem,

który wszystko obejmie tak niezmierną Prostotą,

miłosnym tchem.