Stacja XIII: Jezus z krzyża zdjęty

(słowa - Ernest Bryll)

 

Narody małe — kiedy krzyżowane

Są jako Chrystus czyste. Gdy się urwą z krzyża

Muszą ozdrowieć szybko, zamknąć każdą ranę

 

Więc jako pies wytrwale krew językiem liżą

I pozostają czasem w tym półpsim ukłonie

Już z dobrawoli czujnie uśmiechnięci

Do tych, co mogą kopnąć...

 

                               Dawniej jako święci

Dzisiaj już tylko... Jezu, czuwaj nad mym krajem

Bo czasem nie wiem: - Czyśmy wielkim bólem zgięci

Czy li też z przypodchlibstwa?

                               Jak wierni lokaje.