Stacja XII: Jezus na krzyżu umiera

(słowa - Ernest Bryll, muzyka - Marcin Styczeń)

 

My, mali ludzie, cośmy do ostatka

Stojąc u krzyża na cuda czekali

Cośmy uciekli, głowy pochowali

I każdy sobie gębę ręką zatkał

Już nie będziemy o cudach gadali

My, mali ludzie, cośmy do ostatka

 

My, mali ludzie w strachu czekający

Że przyjdą po nas i na krzyż przybiją

Uciekaliśmy od kobiet płaczących

Zapomnieliśmy Jana wraz z Maryją

Bo się nam powróz zacisnął pod szyją

My, mali ludzie w strachu czekający

 

My, mali ludzie, cośmy uwierzyli

Że Ty przemienisz biedę w chleb i wino

Zobaczyliśmy Twoje ciało sine

Zamiast zwycięstwa octu się napili

My, mali ludzie, cośmy uwierzyli

 

Jak ciemno, mroźno jest przy Twoim grobie

Już dla nas domy jak groby stawiają

Ty leżysz martwy, kiedy nas ścigają

I gdzie Twe wino i chleb, nie odpowiesz

Kiedy uczniowie właśni Cię zdradzają

 

Jak ciemno, głucho jest przy Twoim grobie...