Stacja IV: Jezus spotyka Maryję

(słowa - Ernest Bryll, muzyka - Marcin Styczeń)

 

Od wesela biedaków w galilejskiej Kanie

Nie było o Niej słowa po Ewangielijach,

Bo niepotrzebna była tam Maryja,

Gdzie było cudów wielkie świętowanie.

 

Nie słychać było o Niej w Palmowej Niedzieli,

Gdy każdy w mieście chciał być uczniem Twoim,

Gdy każdy wołał, że już się nie boi,

Bo zna Mesjasza i wyzwolicieli.

 

Nie było Jej, gdzie ciemność, wieczerza zdradziecka,

Nie będzie Jej, gdy Judasz śliną was obliże,

Ale tak będzie stać pod waszym krzyżem,

Jako stała pod męką Boga - swego Dziecka.

 

Gdy odejdą was wszyscy, Ona pozostanie

Tak jak była przy każdym, gdyście się rodzili.

Ona wyprosi dla was, byście wino pili,

Nie ciemną wodę śmierci,

Ale Zmartwychwstanie.