Stacja III: Jezus po raz pierwszy upada

(słowa - Ernest Bryll, muzyka - Marcin Styczeń)

 

Niósł belkę. Upadł. Dyszy przed nami

A my spłoszeni, nieprzygotowani

Udajemy - nic nie widzimy

 

Jest niedziela. My, pięknie odziani

Do kościołów bardzo się spieszymy

Gdzie czcigodnie śpiewając pieśni

Razem z Bogiem bezpiecznie jesteśmy

 

Bo Pan tam jest. Więc, mówiąc szczerze

Na ulicy

Nie może leżeć.