Refleksje wierszem z Cypru

Plaża Nissi

Podobno najpiękniejsza na Cyprze

Ciepła woda Morza Śródziemnego

Pieści ciała turystów

Szmaragd przechodzi w lazur

Lazur odcięty od błękitu granicą

Za nią już tylko Syria

Brunatna rozpacz 

Zmieszana z szarą bezradnością 

Write a comment

Comments: 0